HSP Test

Visar graden av högkänslighet

För dig som vill veta om du är högkänslig

HSP är ett personlighetsdrag och ingen diagnos. Genom testet får du svar på om du är högkänsligt. Ett svar som kan leda till ökad förståelse och en känsla av att det är inget fel att vara känslig. Rätt använd kan högkänsligheten vara en superkraft. Gör HSP Test online i mobilen. Skaparen är forskaren Elaine Aron.

HSP Test

Ett självtest

Svara på varje fråga utifrån hur du känner. Svara Sant om det stämmer bra eller ganska bra. Svara Falskt om det inte stämmer ganska bra eller inte alls.

Tryck på Starta test för att börja. Det är 23 frågor.

Högkänsliga barn test

Ett frågeformulär för föräldrar

Svara så noga du kan på varje fråga. Svara Sant om påståendet stämmer in helt eller delvis på ditt barn eller har gjort det tidigare under en längre tid. Svara Falskt om det inte stämmer in särskilt bra eller aldrig har gjort det.

Tryck på Starta test för att börja. Det är 23 frågor.

Elaine Aron, Ane Frostad och Leif Grytenius

HSP test tack vare samarbete

Det är samarbetet mellan forskaren Ph.D. Elaine Aron, förläggaren Ane Frostad på Egia förlag och Leif Grytenius på Grytenius Group AB som har gjort det möjligt att testa högkänslighet online.

HSP Test är från Den högkänsliga människan, utgiven av Egia förlag. Publicerat med tillåtelse från Egia förlag. © 1996 Elaine Aron. Svensk översättning © 2013 Egia förlag.

Högkänsliga barn test är från Det högkänsliga barnet, utgiven av Egia förlag. Publicerat med tillåtelse från Egia förlag. © 2002 Elaine Aron. Svensk översättning © 2014 Egia förlag.

Högkänslig person - HSP

Funderar du på om HSP är en diagnos?

Har du nyss fått höra talas om högkänslighet?

Är du nyfiken på om det finns några fördelar med att vara känslig?

Mitt uppdrag är att hjälpa människor att tro på sig själva, när de gör det skapar de sina egna mirakler.

Leif Grytenius

Vd, Grytenius Group AB